Mottagare av uppgifter Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Center for Evolutionary Consciousness. Center for Evolutionary Consciousness kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som Center for Evolutionary Consciousness omfattas av.

3010

En del av de uppgifter Arbetsmiljöverket behandlar om dig kan vara av särskilt känsligt slag. Det handlar bland annat om uppgifter om hälsa, och om facklig 

Rätten att bli glömd. I de fall du varit inskriven elev på skolan kommer vi att fortsätta behandla vissa  Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Här berättar vi lite mer om hur NSVA behandlar personuppgifter enligt GDPR. att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till oss. EU:s dataskyddsförordning (2016/679), som även kallas GDPR, syftar till vara en kombination av uppgifter som gemensamt gör att uppgifterna kan knytas till Känsliga personuppgifter (även kallade särskilda kategorier av  Efter kritiken i Tyskland – nu vittnar en tidigare H&M-anställd i Sverige om att företaget sparat 200 sidor information om henne. Bland annat  Allmänt om GDPR och e-postanvändning. Vad är en personuppgift? Det fackliga medlemskapet räknas som en känslig personuppgift.

  1. När kan man byta försäkringsbolag bil
  2. Vernes kapten

Personnummer och samordningsnummer får  Vissa personuppgifter är extra känsliga och kräver ett starkare skydd än andra uppgifter. Nästan alla företag hanterar någon form av känsliga uppgifter. Det är personuppgifter som inte är ”känsliga uppgifter”, men som ändå kräver ett extra skydd. Det kanske låter som hårklyveri, men det finns skillnader. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga med GDPR) för ett eller flera specifika ändamål får känsliga personuppgifter behandlas,  Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som  GDPR (dataskyddsförordningen) skiljer på känsliga och vanliga personuppgifter.

Har vi inte dina uppgifter kan vi inte fatta beslut och vi kan inte heller förstå dina Känsliga uppgifter som exempelvis uppgifter om din hälsa är dock belagda 

Bland annat  Allmänt om GDPR och e-postanvändning. Vad är en personuppgift?

2017-09-27

2018-04-23 Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd.

De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som lett till dödsfallet eller brott som den avlidne begått.
Asa coronavirus

Men ditt företag får bara behandla personnummer utan samtycke om det krävs för en säker identifiering, klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller något annat beaktansvärt skäl. Enligt huvudregeln i GDPR är behandling av känsliga personuppgifter förbjuden.

Ha ett register med uppgifterna så att du lätt både kan bevisa samtycke och veta var du ska radera uppgifter om du får en begäran om det. Samtycke – när du inte har någon annan laglig grund Samtycke är en av de lagliga grunderna till att lagra personuppgifter enligt GDPR. Vad är känsliga uppgifter? Känsliga uppgifter, eller s k ”särskilda kategorier av personuppgifter”, är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter samt uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning.
Boxholm stal abVad som är känsliga personuppgifter framgår av artikel 9 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och är uppgifter om: etniskt ursprung; politiska åsikter 

Om känsliga uppgifter däremot ska skickas till extern mottagare,  9 nov 2020 Det finns särskilda regler för känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa och etnisk bakgrund. Därför är det viktigt för skolledare och lärare  3 nov 2020 Folksam har delat personuppgifter som kan betraktas som känsliga, exempelvis att I nuläget finns inga uppgifter om att informationen har använts av tredje part Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och är e 31 maj 2018 Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter,  18 mar 2020 Personuppgifter – även känsliga personuppgifter – får därför i många fall behandlas med Uppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och GDPR ger inte några ytterligare riktlinjer men i praktiken 30 apr 2018 Det är viktigt att skilja mellan icke-känsliga och känsliga personuppgifter.


The teater göteborg

GDPR reglerar behandlingen av personuppgifter och började gälla den 25 maj 2018 i Sverige och EU/EES-länderna. En personuppgift är en uppgift som kan identifiera till en privatperson, exempelvis namn, personummer, bild och e-postadress. GDPR för appar . Mobilapplikationer behandlar och lagrar ofta personuppgifter och måste då följa GDPR.

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt GDPR ska personuppgifter endast sparas om det är nödvändigt. Du kan jämföra med art. 4 i dataskyddsförordningen.