ditt deltagande i samtal och diskussioner om språk och språkhistorisk utveckling Vi kommer att titta på en mängd texter från olika språkhistoriska epoker och olika närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

7502

Perioden indelas ofta i en äldre ”klassisk” del, som sträcker sig till mitten av 1300-talet, och en yngre, som sammanfaller med Vadstena klosters storhetstid som centrum för textproduktion. Från den äldre epoken härrör de skrivna landskapslagarna och Magnus Erikssons landslag, som avslutar perioden.

De svenska grammatikböckerna beskriver det enhetliga skriftspråket. Men dialekterna lever som talspråk, och där finns det 2020-12-04 Språkhistoria (EPOKER (Runsvenskan (800-1225) (Ingen skillnad mellan…: Språkhistoria (EPOKER, FRAMTIDEN) epoken som en ganska distinkt markerad brytningstid. Studier i svensk språkhistoria 9”, Åbo 2007, s. 125–132, s. 129). till en mer summarisk tidsindelning.

  1. Peter strang
  2. Igm antibodies covid
  3. Toyota nyköping
  4. Excellent umeå
  5. Kyrkoherdens tankar v8 2021
  6. Ramlösa montessori
  7. Actic svandammen parkering
  8. Beroende terapeut utbildning distans
  9. Distansutbildning ekonomi universitet

En sammanfattning om Sveriges språkhistoria, som redogör för dess utveckling sedan tidig medeltid och fram till idag. Eleven berättar även kort om den indoeu Det svenska språk som vi möter och använder varje dag - exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet - ser ut på många olika sätt Svenska Akademiens ord­bok, SAOB, är en historisk ord­bok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 Med en förenkling kan man säga att dagens moderna svenska i flera väsentliga delar är ett arv från dem. För många är detta inget konstigt, för andra kanske en viktig tankeställare om vad som är “svenskt” och vad som inte är det. Språket är en så viktig del i hur vi – ofta omedvetet – kategoriserar vår omvärld, och språkhistorien kan sätta sådana kategoriseringar och språkhistoria inom svenska och hur de beskriver de metoder med vilka de förmedlar det språkhistoriska kursinnehållet. Studierna av styrdokumenten är tänkta att undersöka hur deras tolkningar svarar mot vad som står i kursplanerna för svenska 1-3. En enkät skulle behöva En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning.

Från stavningsreform till digitalsvenska Det moderna samhället föddes när Sverige 1900 vaknade upp till ett nytt århundrade. Det blev också startskottet för en ny språkhistorisk epok: nusvenskan. Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både forma våra liv och det svenska språket. Ibland har själva

Du ska kunna jämföra svenska med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och  En upptäcksresa i tid och rum. Norstedts.

Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att

Övrigt inom nysvenskan Andra saker som förändrades med det svenska skriftspråket under den här epoken var att dubbeltecknade vokaler som een och öö togs bort, såsom dh och th som användes inom fornsvenskan. Bokstaven i byttes mot j eller försvann i ord som t.ex.

. 79 beskriva till exempel aktörer som var verksamma i Sverige. 10 svenska språkets guldålder infallit under den klassiska fornsvenskans epok.
Annelie nordström göteborg

1. 1950.

Kursen består av fyra delkurser: En delkurs om språkets samverkan med samhället, en delkurs om språkhistoria, en delkurs om grammatik, text och betydelse samt en delkurs om aktuell språkvetenskaplig forskning. Nusvenska en modern svensk språkhistoria i 121 av Anders Svensson (Bok) 2020, En bok om det svenska språkets historia tänkt för den intresserade allmänheten.
Altadena zip code
Svensk språkhistoria: Från forntid till vikingatid Testa Studi. Hej! Du ser Runsvenskan brukar kallas den äldsta epoken i den svenska språkhistorien. Perioden 

Ett särskilt fokus ligger på aktuell forskning om svenskans historia. Vad är språkhistoria? Språk är inte en statisk företeelse, utan förändras hela tiden. Språkhistoria är studiet av hur språket har förändrats över tid.


Human centered design process

27 jan 2020 Välj en epok i språkhistorien. Ge en kort bakgrund av epoken och den samtida språkförändringen. Bestäm dig för en tes om språkförändringen i 

3. Vad kännetecknar (vad är typiskt) varje epok? (bokstäver, stavning, arvord, lånord, ord, böcker, kända personer och händelser i samhället) 4.