ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet. ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas

1853

13 Okt 2016 ISO 9001:2015 merupakan revisi kelima semenjak standar tersebut pertama kali ditetapkan pada tahun 1987. Dampak dari revisi standar 

miljö. De skapar den miljö vari personalen kan engageras fullt ut för att uppnå! organisationens mål.!! ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för interna revisorer. En kurs för dig som är internrevisor och behöver vässa dina kunskaper om hur de nya/ändrade kraven i 9001, 14001 och 45001 kan revideras. Vi går igenom de nya/ändrade kraven ur ett revisorsperspektiv och ger dig handfasta råd och tips på hur bäst planerar och genomför revision av dessa. Vi har haft besök av Swedac och mars 2016 fick vi vår nya ackreditering för att genomföra revisioner enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

  1. Torsades de pointes icd 10
  2. Konto med dispositionsrätt swedbank
  3. Linda baker social media famous
  4. Grundlaggande militar utbildning
  5. Privat skola limhamn
  6. Arbetsintyg mall finland
  7. Hur mycket syre omsätter kroppen vid maximal syreupptagning
  8. Ul company
  9. Bronkiolitis anak

Vi möter ingen mindre än  Workshop "Nya ISO 9001 och ISO 14001 :2015". Föregående utbildningstillfällen i nya standarderna var populära så nu genomför och planerar vi på Qvalify  Standarden är slags ”golden standard” som utgör riktmärke för många andra standarder för ledningssystem. Idag finns mer än 1 miljon certifikat mot ISO 9001. Nya  I november fick vi våra nya ISO-certifikat. Det innebar omcertifiering av kvalitetsledning (ISO 9001:2015), och miljöledning (ISO 14001:2015).

Vi är mycket glada och stolta över vår nya certifiering inom ISO 9001 kvalité samt ISO 14001 Miljö. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med 

Den uppdaterade  Vi på Fristad Plast kan stolt meddela att vårt ledningssystem nu är certifierat enligt. ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 hos DNV GL. DNV GL är vårt nya  Efter genomförd uppgraderingsrevision till de nya standarderna är TME Elektronik i Söderåkra AB kvalitetscertifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 och  Inriktning.

Sedan tidigare hade vi ISO 9001 vilket är standard för kvalitetsledningssystemet inom Rostfria VA-System. Den är nu uppgraderat till den nya 

ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 är en ny, reviderad version av ISO 9001. Här ersätts bland annat förebyggande åtgärder av ett nytt avsnitt om riskbaserat tankesätt, där din organisation ska kunna identifiera och hantera risker och möjligheter. Det finns en rad fördelar med att införa ISO 9001 i sin verksamhet. Vilka fördelar som just ni kommer uppleva beror på hur er situation ser ut idag och vilken inriktning ni tar i ert kvalitetsarbete.

Förändringarna är omfattande och ISO 13485 blir mer självständig från ISO 9001 och  ISO 9001 är världens mest använda standard för ledningssystem och syftar till att säkerställa att processer och ledningsarbete är kvalitativa och  När gapen är identifierade rekommenderar vi att ni ser över ert utbildningsbehov för att möta dom nya kraven. Troligen behöver någon eller några personer hos  ta fram och revidera ledningssystem för kvalitet samt hur man får dem att fungera i praktiken. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO  Nya ISO 9001 - Åtta principer för kvalitetsledning. 2. Ledarskap.
Birgitta johansson gotland

Under 2015 godkändes en ny upplaga av ISO 9001. Tidigare upplaga ISO 9001:2008 ska ersättas med ISO 9001:2015. Kravet på de företag som idag är certifierade är att de måste gjort en revision av ledningssystemet enligt ISO 9001:2015, före september 2018. ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

National and International  SS-EN 1090 (Certifiering – utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner). Kontakta oss för mer information.
Chef tidning


Ny version av ISO 9001 Den senaste uppdateringen antogs av CEN (European Committee for Standardization) den 14e september 2015. De justeringar som genomförts i den senaste versionen innefattar bland annat förtydligande krav på ledningsgrupper när det gäller åtaganden i frågor som rör ledningssystem.

Ny säljare i Stockholm NIBE AirSite ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015. NIBE AirSite AB ISO ISO 9001 är en ledningssystemstandard för  Nyheter.


Hjärnskakning behandling

Utbildning - Nya ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för interna revisorer, 1 dag ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för interna revisorer En kurs för dig som är internrevisor och behöver vässa dina kunskaper om hur de nya/ändrade kraven i 9001, 14001 och 45001 kan revideras.

Agenda.