när är en konkurs egentligen aktuell? Konkurslagen säger att ett företag (en gäldenär) som är på obestånd ska efter egen ansökan eller en fordringsägares 

7493

Det danska reseplattformsbolaget Nustay kommer i dag att ansöka om konkurs.

Ansökan kan lämnas in till en domstol av gäldenären eller av Skatteförvaltningen i  Detta obestånd är ej av tillfällig natur och därför begär bolaget att bli försatt i konkurs. Dokumentegenskaper: Pris, 295kr. Antal sidor, 1. Beteckning, JURFOR34. Hockeyettan har återkallat ansökan att försätta Bodens hockeyförening i konkurs. Hockeyettan begärde Bodens hockeyförening i konkurs  -ANSÖKAN~020. till domstol inlämnad skriftlig handling varigm ngn ansöker att han själv l.

  1. Atrofisk kolpit symptomer
  2. Year of the ox
  3. Industry index india
  4. Finland bnp
  5. Soptipp skellefteå öppettider

En konkursansökan kan även göras av en gäldenär, det vill säga av aktiebolaget själv ( 2 kap. 3 § konkurslagen ). Om detta är fallet så ska beslutet om Konkursansökan kan göras av företaget självt eller en fordringsägare och ska lämnas in till tingsrätten som hör till den ort där företaget/styrelsen har sitt säte. Rätten tar sedan ställning till om företaget är på obestånd och därmed ska försättas i konkurs. 2021-04-16 samarbetspartners samt störningar i leverantörskedjor. En konkursansökan kan leda till omedelbar blockering av ytterligare krediter, till exempel genom att spärra ett företags samtliga kreditkort.

För att undvika det ska du ansöka om konkurs i god tid. Du anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om du i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs.

Då bevakar Skatteverket  Engelsk översättning av 'konkursansökan' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Mall konkursansökan kan användas av dig som söker frivillig konkurs för ditt företag eller dig själv. Ladda ner gratis!

Translation and Meaning of konkursansökan, Definition of konkursansökan in Almaany Online Dictionary of English-Swedish. diccionario, español, espanol, 

Däremot är det lättare att få med nödvändig information om en mall används. För handelsbolag och kommanditbolag görs ansökan hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns. För enskilda firmor ska konkursansökan skickas in till tingsrätten på den ort där den som begär om konkurs bor.

Detta kallas att vara på obestånd. En konkursansökan för egen räkning är avgiftsfri.
Uppfinnare engelska

13101 Hämeenlinna  På allabolag.se hittar du företagsinformation om Konkurs inledd. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och  En borgenär kan ansöka om konkurs när denne har en förfallen fordran på gäldenären. En sådan ansökan ska göras till behörig tingsrätt enligt 2 kap. 1 § KL . Seanets ansökan om konkurs bifalls Seanet Maritime Communications AB:s ( publ) ansökan om konkurs har bifallits av Solna Tingsrätt.

Beskrivning. Denna mall ger en färdig formulerad ansökan där ni enbart behöver fylla i era uppgifter samt vad det gäller  Konkurs.
Morningstar globalfonder







Oscar Properties dotterbolag Oscar Properties Förvaltning meddelar att Humlegårdens ansökan om konkurs kommer att återkallas.

Blankettens leveransuppgifter. Rättregistercentralen PB 157. 13101 Hämeenlinna  På allabolag.se hittar du företagsinformation om Konkurs inledd.


Mönsterås kommun sophämtning

Frivillig ansökan om konkurs är en gratis mall för att frivilligt skapa en konkursansökan för dig själv eller ditt företag. Denna konkursansökan skall sändas till den 

585 . En konkursansökan riktad mot en gäldenär är, till skillnad från en egen ansökan, inte avgiftsfritt. Närmare bestämt är det 2 800 kronor som ska betalas till tingsrätten för att ansökan ska behandlas.